منو سایت بیزینس گلوری

درس نامه‌های بیزینس گلوری

ما در سایت بیزینس گلوری تمام تلاش خود را برای آموزش ابعاد مختلف کسب و کار کرده ایم. در این صفحه همانطور که در ادامه مشاهده میکنید، درس نامه هایی را قرار داده‌ایم که میتوانید وارد هر یک از آنها شوید و با گذراندن این دروس و بخش های در نظر گرفته شده، به دانش خود بیافزایید. 

بوم مدل کسب و کار

درسنامه بوم مدل کسب و کار
شامل 9 درس

مذاکره

درسنامه مذاکره
شامل 4 درس

درسنامه تحلیل کسب و کار
شامل 14 درس

درسنامه برند و برندسازی
شامل 15 درس

بازاریابی

درسنامه بازاریابی 
شامل 6 درس

استراتژی کسب و کار

درسنامه استراتژی کسب‌وکار

شامل 3 درس