منو سایت بیزینس گلوری

کارگاه آموزش خصوصی بوم مدل کسب و کار (بیزینس مدل)

به منظور شرکت در این کارگاه 4 جلسه‌ای اطلاعات مورد نیاز را در فرم زیر پر کنید.