عناصر برند – بررسی 6 مورد از مهمترین عنصرها

عناصر برند

برند یک عامل متمایز کننده سازمان‌ها می‌باشد و برندسازی فرایند متمایز سازی و شکل‌گیری برند می‌باشد. بنابراین برند و برندینگ برای سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. به دلیل این میزان از اهمیت، بسیاری از سازمان‌ها در مسیر کاری خود فرایند برندسازی را شروع می‌کنند. برای این کار باید با عناصر برند آشنایی داشته باشند. […]